ANS k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracie nemůže fungovat na základě tzv. „odstupňované rovnosti“ politických stran. O prezentaci stran rozhodují jen peníze a média. To není demokracie!

Neoliberální režim, který dnes ovládá naši zemi, je překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování.
Evropské pseudoelity a české tzv. „elity“ se chovají jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládli klíčové pozice veřejné správy a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů.
Dnešní majitelé států necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali naprosto vše. Slýcháme, že změna není možná. To je lež! Zastavit to lze jen tak, že lidé dostanou životní perspektivu odpovídající schopnostem, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti.
Největším problémem pro ČR je EU! A pro naši zemi je nezbytné z ní vystoupit. Evropská unie Evropu a její pluralitní politickou i ekonomickou tradici ničí. Ve své podstatě je antidemokratická, nerespektující pravidla právního státu. Každý národní stát, resp. jeho občané musí sami určit, kolik suverenity odevzdají a komu.