ANS k tématu Obrana a bezpečnost

Největší bezpečnostní hrozbou je členství v EU a v NATO. Musíme vystoupit, být neutrální, uzavírat bilaterální smlouvy a požádat RF o bezpečnostní deštník.

Z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a NATO. Ohrožení ČR souvisí s opakovaným porušováním mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti a s eskalací napětí na vnitrostátní i mezinárodní scéně. Je naprosto nezbytné okamžité vystoupení z EU (dle čl. 50 Lisabonské smlouvy) a z NATO (dle č. 13 Washingtonské smlouvy).
Činnost NATO a EU je zásadním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb, jakými jsou např. vojenské soupeření mezi světovými mocnostmi, mezinárodní terorismus a strategicky řízená migrace, lockdown a decimace národní ekonomiky, ničení vzdělanosti atd.
Musíme okamžitě odstoupit od plnění agend OSN: Agenda 21 a Agenda 2030 a od programu OSN „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, v němž se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ až 159 miliónů imigrantů. Musíme také opustit Mezinárodní měnový fond a Světovou banku, kam jsme vstoupili v roce 1990, což byl začátek konce naší suverenity a hlavní impuls pro totální privatizaci (rozkradení) naší země.