PB k tématu Stav demokracie v ČR

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že otázka ČT je položena zcela chybně. Otázka měla znít: „STAV NAŠÍ VELICE ŠPATNĚ SKRÝVANÉ TOTALITY“

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že otázka ČT je položena špatně. Otázka měla znít: „STAV NAŠÍ VELICE ŠPATNĚ SKRÝVANÉ TOTALITY“
3. světová anti-křesťanská válka marx-satanského Ruska a Číny a jejich anti-křesťanských muslimských spojenců proti infiltrovanému, zrazenému a nebráněnému Západu už dávno začala!!!
Naše obrana křesťanské Evropy má 5 fází:
Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ.
Zbavit se ruských fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu.
Obnovit povinnou základní vojenskou službu a národní armády podle vzoru Švýcarska.
Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.
Obnova výuky křesťanství a duchovní vědy Rudolfa Steinera na všech stupních škol, včetně povinné maturity a státnic z obou těchto předmětů.