OtČe k tématu Kultura

Zajištění ochrany našich tradic a českého jazyka. Podpora českých kulturních projektů.
Ochrana kulturních památek s maximálním využití právních prostředků.

Podporujeme kulturu v mnoha jejích četných oblastech, neboť jsme si dobře vědomi, že kultura je jeden ze společenských klenotů, o který je třeba dobře pečovat. Tato sféra, společně i s jinými, nejvíce trpěla zavedenými plošnými pandemickými opatřeními, a proto je třeba kulturu podpořit a znovu ji postavit na nohy. Namísto podpory některých neprůhledných neziskových organizací, je zapotřebí podpořit ty, kteří se o naši kulturu svědomitě starají a mnohé tomu obětují. Ať už jde o divadelní spolky, divadla, orchestry vážné hudby, folku, filmu a mnohých dalších. Je třeba pečovat o kulturní památky, vědomi si toho, že je zde uchováváme pro další generace. Nesmíme dopustit chátrání a devastaci, která zde byla před rokem 89. Bohužel i dnes se najdou památky, které se nedaří ochránit před zkázou a mnohdy končí demolicí. Naší snahou bude tyto nenávratné škody minimalizovat, ideálně nedopustit je vůbec. K tomu je zapotřebí pružnější reakce památkové péče, případně výkup do vlastnictví státu a v neposlední řadě možnost vyvlastnění, pokud by se jednalo o zvlášť významnou kulturní památku.