OtČe k tématu Obrana a bezpečnost

Zastavení nelegální imigrace. Spolupráce na úrovni V4. Průhledná a kvalitní výběrová řízení na armádní techniku a výzbroj. Podpora aktivních vojenských záloh.

Nastavení pružného systému ochrany našich hranic. Zamezení přechodu ilegálních uprchlíků. Pokud se v námi prosazovaném referendu o CZEXITu rozhodne o setrvání v EU, pak je nutné zachovat i členství v NATO, včetně veškerých závazků, které z toho plynou. V opačném případě by se nám velmi zamlouvala spolupráce V4, a to nejen v oblasti obrany a bezpečnosti, ale i v řadě dalších oblastí. Dále jsme pro zavedení takových výběrových řízení, při kterých armádní techniku a výzbroj bude vybírat skupina odborníků a praktiků, nikoliv generálů a úředníků z Generálního štábu a Ministerstva obrany. Kromě uvedeného podporujeme dobrovolnou brannou zdatnost formou aktivních vojenských záloh. Jsme také pro zavedení efektivnějších pravidel a postupů tak, aby armáda mohla rychleji a operativněji zasahovat při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech. Příkladem může být nedávné tornádo na Moravě, kde dva dny od katastrofy bylo na místě pouze 202 vojáků, včetně 10 vojáků z Hradní stráže.