Moravané k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Dotace z EU jsou paběrky z toho, co se vyváží do zemí EU jako zisky firem, které si u nás nakradly v divokých 90 letech.

Dotace z EU určené regionům často končí na byrokratických překážkách u pražských úředníků, kteří se vymlouvají na byrokracii Bruselu. V našich továrnách se nyní pracuje na blahobyt cizích firem, a v některých případech to evokuje až podobenství z druhé světové války a našeho vztahu k třetí říši. Dotace z EU jsou zlomkem toho, co se od nás odvezlo do zahraničí, a co už nikdy neuvidíme. Nejhorší na tom je to, že tento proces pokračuje dál. Strana Moravané požaduje umožnění referenda o vystoupení z EU. V případě setrvání v Evropské unii požadujeme narovnání územního dělení v souladu s evropským systémem NUTS, což zcela jednoznačně splňuje dělení na regiony Čechy, a Morava se Slezskem.
Požadujeme tedy, aby přívrženci setrvání v EU dodržovali její nařízení, a nepěstovali si pragocentrismus v rozporu s legislativou EU.