Moravané k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zamezit záborům zemědělské půdy výstavbou skladů, obchodních center a průmyslových zón v době přebytku starých a zchátralých areálů.

Plochy mezi městy se změnily v soustavu skladů, které slouží k překládání zboží sem a tam. Plýtvání a nízká kvalita zboží vede ke stále rostoucí poptávce po stále zbytečnějších věcech, čímž bez jakékoliv vyhlídky na zlepšení narůstá potřeba zabírat další zemědělskou půdu.

Zemědělská soběstačnost patří mezi základní předpoklady suverenity státu či země, ale ČR je potravinově hluboce závislou zemí, přestože má potenciál uživit násobně více obyvatel, než dnes má. Špatný systém dotací, oligarchický lobbing a podřízenost západnímu kapitálu zničily naše zemědělství. Zmizela variabilita plodin, přestalo se organicky hnojit, zchudla živočišná výroba a zemědělská půda se stala předmětem spekulací. Životní prostředí dříve spontánně udržované samotnými zemědělci a lesohospodáři je dnes složitě řešeno formou drahých projektů. Zemědělská půda je jedna z nejcennějších komodit státu a země, a neměla by patřit do rukou překupníků, lobbistů a cizinců. Je nutné vést lidi k šetrnosti a omezení plýtvání. Ochránit naše zemědělství před zahraničním. Zatlačit na majitele chátrajících objektů k jejich recyklaci.