Moravané k tématu Obrana a bezpečnost

Malé státy si zajišťují svou bezpečnost spojenectvím s dalšími zeměmi. Bezpečí nám však nezajistí spojenectví s nejhoršími agresory světa.

Na počátku druhé světové války se mnohé státy přidávaly na stranu nacistického Německa. Činily tak v naivní víře, že spojenectví se silnou mocností zajistí bezpečí. Se stejnou motivací dnes hledá ČR spojenectví v NATO. To vzniklo dříve než Varšavská dohoda, a po jejím rozpuštění expandovalo na východ. NATO iniciovalo mnoho válečných konfliktů zejména v zemích disponujících nerostnými surovinami. NATO nikdy nebylo obranným seskupením, a proto také nikdy nebude sloužit k naší obraně. Našimi partnery musí být sousední země, a ne mocnosti usilující násilně o globální hegemonii. Strana Moravané má v programu požadavek vystoupení z NATO. Na vnitřní úrovni považujeme za nutné zachovat právo na držení a nošení zbraně aspoň na současné legislativní úrovni. Účinná sebeobrana musí být nezpochybnitelná.