Levice k tématu Státní finance

Přepišme pravidla: stát pro občany, ne pro maximalizaci zisku. Přesun od zdanění práce ke zdanění kapitálu, daňové progresi. Přechod k nefosilní ekonomice.

Na nákladech státu se musí podílet všichni ti, kteří služby státu využívají. Příjmy státního rozpočtu zajistíme zvýšením daně z příjmů právnických osob, zavedením daňové progrese, daně z finančních transakcí, centrální majetkové daně, sankčních daní za aktivity rizikové pro životní prostředí, sektorové daně (digitální korporace, bankovnictví) a odstraněním daňových zvýhodnění.

Ekologickou daňovou reformu zaměříme motivačně k přechodu od nefosilní na čistou energii úpravou energetické daně. Platit musí ti, kteří nejvíc přispívají k emisím skleníkových plynů a mají z uhlíkové ekonomiky největší zisky.

Trend oslabování veřejných výdajů je nutné zvrátit. Základem penzijního systému musí zůstat státní průběžný systém s cílem dosáhnout podílu minimálně 11,5 % HDP s vytvořením odpovídající rezervy pro vykrytí demografických a konjukturních výkyvů. Zdravotní a důchodový účet bude ve stále významnějším podílu financován odvody vypočítanými z obratu korporací, nikoliv jen z výdělků pracujících.

Posílíme finanční správu a budeme bojovat proti úniku zisků do daňových rájů, prosazovat zrušení daňových úlev a odstranění mezer v zákonech, které umožňují tzv. „daňové optimalizace“.