Levice k tématu Spravedlnost a stav justice

Přístup ke spravedlnosti a „právo chudých“ jako garantovaná veřejná služba. Konec exekučního byznysu. Trestní řízení není likvidace nepohodlných.

Přístup k účinné ochraně subjektivních práv musí být zaručen každému. Řízení před soudy se sice postupně urychluje, ale současně, stejně jako právní řád vůbec, se stává nepřehledným a formalizovaným, což vede k jeho možnému zneužití. Každému občanovi musí být proto přístupné „právo chudých“, tj. odborná pomoc a zastoupení, bezplatně poskytované státem garantovanou veřejnou službou.

Zpět z rukou soukromého byznysu do působnosti moci soudní vrátíme exekuční řízení. Zrušíme soukromé exekutory a zavedeme zákaz podnikání v této oblasti. Budeme prosazovat dluhovou amnestii na nespravedlivé dluhy.

Žádný přečin ani zločin nemá zůstat nepotrestán, ale žádný trest nesmí být existenční a sociální popravou pachatele a jeho blízkých.

Pro zefektivnění výkonu soudní moci podporujeme zrušení vrchních soudů a úpravu struktury krajských soudů podle nových hranic vyšších územně samosprávných celků.

Nezbytný krok k zajištění nezávislosti soudní moci a nalézání práva je zřízení soudcovské rady jako nezávislého orgánu moci soudní voleného z řad soudců obecných soudů. Jejím úkolem by bylo zejména dávat stanovisko se jmenováním soudců a vyjadřovat se k návrhům o vyhlášení amnestie prezidentem republiky.