Levice k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dopravní politika dle potřeb obyvatel – dostupná, kvalitní. Investice do veřejné dopravy, kapacitní železnice, dostupné alternativy ke spalovacím motorům.

Dopravní politika musí vycházet z potřeb a nároků obyvatel. Zajistíme kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v podobě integrovaných dopravních systémů, s důrazem na návaznost spojů, jednotný tarif a dostatečně kapacitní vozový park, jaké mají Ústecký, Plzeňský, nebo Jihomoravský kraj.

Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, a ve městech o kvalitní infrastrukturu park-and-ride parkovišť, která spolu s kvalitní veřejnou dopravou zajistí alternativu k dopravě autem. Kvalitní a dostupnou infrastrukturu rovněž musí mít ekologické alternativy ke spalovacím motorům, jako např. pohon na LPG, CNG, nebo elektromobily.

Zaměříme se na budoucnost železnice. V osobní dopravě rozšiřováním integrovaného taktového jízdního řádu, zkapacitněním a zrychlením tratí, včetně výstavby vysokorychlostních tratí. V nákladní dopravě budováním logistických center dostupných po železnici a přesunem přeprav na železnici dle evropské strategie, opět s důrazem na kapacitu tratí.

Zásadním bodem našeho programu je dostupnost služeb v místě bydliště, dostupná občanská vybavenost znamená úsporu času pro obyvatele, menší opotřebení dopravní infrastruktury i menší zátěž pro životní prostředí.