MZH k tématu Průmysl a obchod

Využívejme výhod jednotného evropského trhu, podporujme regionální produkci. Zasaďme se o rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Podporujme lokální i regionální ekonomiku (např. zavedením označením země původu „Made in Moravia“), nikoliv však na úkor jednotného evropského trhu, k jehož plnému využití by nám pomohlo přijetí společné evropské měny. Podporu si zaslouží především malí a střední podnikatelé, nikoliv „agrobaroni“. Vyvarujme se pokusů o protekcionismus, např. zaváděním nesmyslných kvót na prodej potravin, které by byly opět výhodné především pro mamutí koncerny. Naší budoucností je rozvoj obnovitelných zdrojů, v přechodu od uhlí k čisté energetice nám pomůže zachování jaderných zdrojů energie.