MZH k tématu Společnost a kvalita života

Požadujeme regionalizaci státu podle samosprávných zemí Čech, Moravy a Slezska. Krajské zřízení i pragocentrismus jsou brzdou rozvoje celé naší společnosti.

Stavíme se proti všem projevům diskriminace. Odmítáme projevy nacionalismu, tedy i pokusy vložit do naší Ústavy „český národ“ jako státotvorný prvek. ČR není státem českého ani žádného jiného národa, je státem občanů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Těmto občanským společenstvím patří právo na vyšší územní samosprávu, které jim je od roku 1948 upíráno – jedná se o hluboký deficit demokracie. Samosprávná Morava musí být obnovena, aby mohly být aktivity jejích obyvatel užitečné nejen vlastní obci a zemi, ale i ČR, Evropě a celému světu.

Kvalita života v Praze a v regionech se výrazně liší. V praxi evidentní rovnice „čím dále od Prahy, tím hůř“ bude mít pro excentricky položenou Moravu a Slezsko fatální důsledky. Není to jen přirozený důsledek urbanizace. Na tomto jevu se podílí administrativní překážka rozvoje Moravy a Slezska, vytvořená rozdělením území státu a rozbitím zemí na umělé kraje, bez respektování zemských hranic. Vyrovnání životní úrovně a přístupu k možnostem, které skýtá moderní stát, spočívá v decentralizaci státní moci. Ta přinese možnost rozhodování o vnitřním rozvoji samosprávných zemí Čech, Moravy, Slezska a Prahy při využití vlastních veřejných prostředků.