PŘÍSAHA k tématu Zemědělství a životní prostředí

Důsledná ochrana a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Potravinová soběstačnost země.

Sucho, náhlé povodně, eroze půdy, kůrovec, nízká potravinová soběstačnost, zábor kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu, dovoz podřadných potravin a produktů, neefektivní nakládání s odpady. Všechny tyto problémy existují a je třeba je řešit.

Budeme dbát na důslednou ochranu a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Znehodnocování a poškozování těchto zdrojů musí podléhat tvrdým trestům (kauza Bečva).

Zvýšíme podporu domácím výrobcům. Chceme co nejvíce zajistit srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby ty staré členské země nebyly zvýhodňovány.
České označení původu musí jednoznačně garantovat domácí původ ze 100 % českých surovin.