Zelení k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Chceme moderní města, která reagují na klimatickou krizi a stárnutí obyvatelstva, a která nabízí bydlení, které si lidé mohou dovolit.

Místní i územní rozvoj musí reagovat na klimatickou a demografickou krizi. Je proto potřeba stavět ekologičtěji, šetrněji a s lepší dostupností i bez aut. Potřebujeme moderní stavební zákony a související předpisy, které umožní stavět zahuštěnou zástavbu a města krátkých vzdáleností, která se nerozpínají do krajiny jako sídelní kaše a jsou energeticky šetrná.
Odstraníme nutnost minimálního počtu parkovacích míst u nových domů. Umožníme městům vybírat daně z parkovacích míst a zavedení mýtného. Postavení měst a obcí ve vztahu k developerské výstavbě musí být posíleno. Ať se jedná o vlastní stavební předpisy, územní plánování nebo povolování staveb. Města musí mít od státu dostatek peněz na vlastní výstavbu bydlení, a to nejen sociální.

Budeme regulovat nadměrný turismus v chráněných oblastech a podpoříme omezení krátkodobých pronájmů typu Airbnb.