Trikolora k tématu Zdravotnictví

Prioritou musí být investice do lidí. Navýšíme počet přijímaných mediků. Zrušíme nezákonné limitace pro ambulantní praxe. Podporujeme využití léčivého konopí.

Chceme systém zdravotnictví, který je ekonomicky vyvážený, výhodný a spravedlivý pro všechny zúčastněné. Chceme narovnat vztah mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Dnešní model zdravotnictví je nespravedlivý, limitující a destabilizovaný.

Hlavní investice ve zdravotnictví musí být do lidí. Zajistíme okamžité zvýšení počtu přijímaných mediků a dalších zdravotníků. Pro lékaře musí být stanovena transparentní pravidla postgraduálního vzdělávání, vč. odpovídajícího finančního ohodnocení.

Zrušíme nezákonné limitace pro ambulantní praxe. V privátní sféře musí platit základní pravidlo, že je nadstandardem vše, co není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota práce soukromého zdravotnického zařízení musí vycházet z ekonomických parametrů, které běžně platí pro soukromý sektor.

Zavedeme dva druhy zdravotního pojištění: základní (povinné) zdravotní „pojištění“ bude sloužit k úhradě základní zdravotní péče. Individuální pojištění rozšiřuje zdravotní péči a platí zde běžné zásady pojišťovnictví. Zdravotní pojišťovny si budou navzájem konkurovat.

Podporujeme využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.