Trikolora k tématu Stav demokracie v ČR

Svoboda je naše priorita. Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít nebo co si máme myslet. Bráníme normální svět proti novým ideologiím a „ismům“.

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alternativou jsou tradiční hodnoty, zejména rodina a domov. Úlohou státu je vytvořit prostor občanům, aby si mohli svobodně vytvářet svůj normální svět. Česká republika začíná při plnění této funkce selhávat. Kvalita veřejných služeb klesá. Jednotlivé systémy (školství, zdravotnictví, důchody) jsou destabilizovány.

Jsme připraveni to změnit a vrátit obranu svobody, a tedy i demokracie mezi skutečné priority příští vlády. Nedovolíme další omezování svobody, ať už spojené s bojem proti pandemii covidu-19, tak běžným životem či podnikáním. Odmítáme zavádění povinných covid pasů či státem řízeného rozdělování občanů na dvě skupiny obyvatel s různými právy. Odmítáme jakékoliv projevy omezování svobody slova.

Provedeme skutečnou antibyrokratickou revoluci. O 30 % snížíme státní aparát, čímž posílíme osobní svobodu každého občana či podnikatele. Zastavíme financování „politických neziskovek“.