Trikolora k tématu Společnost a kvalita života

Umožníme pracovitým lidem dosáhnout na důstojné bydlení. Vytvoříme renesanci družstevního i nájemního bydlení ve spolupráci s obcemi. Zabráníme zvyšování dání.

Kvalitu života výrazně snižuje nedostupnost bydlení především pro mladé rodiny.

První cestou ke zvýšení dostupnosti bydlení je dosáhnout vyššího růstu čistých příjmů domácností na základě vyšší produktivity práce (díky vyšší přidané hodnotě práce) a snížením zdanění příjmů domácností. Za žádných okolností nedovolíme zvyšování daně z nemovitosti.

Usnadníme výstavbu a snížíme stavební náklady zrušením nesystémových regulací. Nedovolíme další byrokratická opatření, zvyšující náklady na bydlení. Zrychlíme stavební řízení tak, že součástí vlastnického práva ke stavebnímu pozemku bude i právo výstavby v souladu s platným územním plánem. Pomůžeme posílit kapacitu stavebních firem a pro stavebnictví nastavíme jasná pravidla pro pracovní agentury a vydávání pracovních povolení (vždy na konkrétní projekt) tak, aby dovezená práce nezvyšovala administrativní zátěž a náklady staveb, ale ani nesnižovala cenu práce českých občanů.

Naším cílem je udělat z družstevního bydlení plnohodnotnou alternativu. Do jeho organizace zapojíme obce, které připraví vhodné pozemky pro výstavbu a celý projekt tak, aby občané (členové družstva) do projektu vstoupili až v okamžiku zahájení výstavby.