Trikolora k tématu Obrana a bezpečnost

Bezpečná země bez nelegální migrace. Žádné kvóty ani migrační „neziskovky“. Politický islám postavíme mimo zákon. Suverénní armáda i nový bezpečnostní kabinet.

Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Institut azylu nesmí být zneužíván. Trváme na deportaci nelegálních migrantů nebo cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony.

Imigrace musí probíhat výlučně na základě české azylové legislativy. Nepřijmeme žádnou vnucenou migrační politiku nebo kvóty, které by vyžadovaly přijetí cizích státních příslušníků.
Budeme důsledně vymáhat migrační zákony a důsledně trestat pašování lidí. Zastavíme podporu všech migračních „neziskovek“.

Česká republika garantuje občanům svobodu náboženského vyznání, nicméně výlučně v mezích platného zákona. Ctíme antické a židovsko-křesťanské kořeny naší civilizace. Jakékoliv snahy o politické zneužití náboženství, zejména politického islámu, postavíme mimo zákon.

Zasadíme se o maximální schopnost a připravenost ozbrojených sil zakročit proti všem vnějším a vnitřním hrozbám, které ohrožují naši státnost. Schopnost hájit nedotknutelnost vlastního území vnímáme jako nutný projev státní suverenity.

Chceme budovat silné zálohy Armády ČR, podporovat brannou a vlasteneckou výchovu dorostu, a rovněž podporovat dobrovolná občanská střelecká sdružení.

Podporujeme vznik národního bezpečnostního kabinetu.