SPD k tématu Spravedlnost a stav justice

Trestní a hmotná odpovědnost politiků v rámci boje s korupcí. Zestátnění exekutorů. Bránit práva lidí, včetně práva na legální držení zbraní a svobodu slova.

Svoboda musí být nástrojem prosazování spravedlnosti pro každého občana a nesmí být zneužívána k rozkrádání země a jejímu ničení. Dlouhodobě prosazujeme přímou volbu politiků, jejich odvolatelnost a trestní a hmotnou odpovědnost pro všechny veřejné činitele, kteří hospodaří s veřejným majetkem a penězi. Hnutí SPD považuje za nezbytně nutné prosadit takový zákon o referendu, který umožní občanům České republiky skutečně rozhodovat o všech důležitých otázkách týkajících se jejich vlasti. Prosazujeme zestátnění exekutorů, jelikož současný stav je neúnosný. Zároveň prosazujeme, aby stejně jako soudy, i soudní exekutoři podléhali zásadě tzv. teritoriality. Prosazujeme právo na legální držení zbraně a legislativní a právní kroky k obraně svobody projevu v České republice. Sociální sítě si začaly osobovat právo rozhodovat, co je pro jejich uživatele přípustné a vhodné a co nikoli. Je nezbytně nutné omezit moc sociálních sítí v těchto jejich zásazích. Odmítáme jakékoliv zpochybňování, snahy o revizi a prolamování tzv. Benešových dekretů. Znovu otevřeme otázku plnění válečných reparací Německem vůči České republice podle Pařížské dohody. Navrhujeme zrušení Senátu.