PirátiSTAN k tématu Obrana a bezpečnost

Zodpovědný přístup k obraně i spojencům v NATO a EU a důsledná obrana v kyberprostoru. Bojištěm 21. století je internet a je nezbytné se na to připravit.

Chceme, aby ČR měla moderní a akceschopnou armádu, která dokáže reagovat na tradiční i nové hrozby, včetně těch hybridních a kybernetických. Svět kybernetických hrozeb je velmi dynamický. Musíme umět držet krok s dalšími typy útoků, které se objevují každý den. Kvalitní zabezpečení kybernetické bezpečnosti je základním předpokladem pro skutečně funkční eGovernment. Ten ušetří státu, firmám i občanům peníze, čas i energii. Naše společnost bude odolná a schopná podílet se na obraně státu.