UHAVEL k tématu Státní finance

Vyrovnaný rozpočet; snížení daně z příjmu; diskuze o změně DPH; valorizace důchodů; přijmout euro, ale v delším časovém horizontu 

V době ekonomického růstu by měl být maximální zájem o vyrovnaný, a dokonce i přebytkový, rozpočet. Peníze, které stát získá/vydělá navíc během ekonomického růstu bychom použili na investice, na splácení dluhů a dorovnání platů oborům, které jsou historicky podhodnoceny – např. učitelé, lékaři a policisté. Tyto peníze by se neměly rozdat na dávkách.

Věříme v minimalizaci daňové zátěže pracujících (snížení daně z příjmu), což jim umožní disponovat větší částkou peněz a zredukuje přerozdělování na státní úrovni. Zároveň se nebráníme diskuzi o mírném zvýšení DPH, které by vyrovnalo snížení daně z příjmu. Nicméně toto by muselo nutně být kompenzováno valorizací důchodů.

K přijetí eura jsme se sice zavázali, ale naše ekonomika funguje dobře i s českou korunou a není tedy potřeba spěchat se vstupem do společného měnového prostoru. Euro zažívá poměrně bouřlivé časy a je rozumné vyčkat. Vlastní měna umožňuje flexibilitu kursu a dává národní bance šanci reagovat na různé ekonomické šoky.