UHAVEL k tématu Zdravotnictví

Udržet kvalitu a zlepšit financování; ohodnocení týmů, nejen jednotlivců nebo skupin; upravit požadavky na vzdělávání personálu 

Ačkoliv je zdravotnictví v České republice neustále podfinancováno, zůstáváme ve světové špičce v kvalitě zdravotní péče. Máme jednu z nejnižších úmrtností novorozenců a jednu z nejdelších dob dožití pro lidi s rakovinou. Preventivní zdravotní prohlídky jsou využívány většinou populace a u závažných onemocnění i díky medializaci známými osobnostmi. V současné finanční situaci zdravotnictví v ČR je toto téměř zázrak a vypovídá to mnohé o kvalitě a obětavosti lékařských týmů. Je ale potřeba zprůhlednit hospodaření VZP a tím zefektivnit financování zdravotní péče.

Z hlediska personálu, nesystémová změna v požadavcích na vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání (zákon č. 96/2004 Sb.) zhoršila výrazně kvalitu zdravotní péče a důrazně se projevila na počtu příchozích absolventů do oboru. Proto podporujeme změnu tohoto zákona, která by navrátila důstojnou péči o nemocné