UHAVEL k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podpora domácích producentů; soběstačnost; kontrola kvality; kontrola dotací; snižování energetické náročnosti; rozumné alternativní zdroje energie 

Soběstačnost v zemědělské produkci je jedním ze základů společnosti, ale nerovnoměrné zemědělské dotace do států EU značně snižují konkurenceschopnost našich producentů. Ačkoliv kvalita domácí produkce je pravidelně a poctivě kontrolována, jsme díky nedostatku často vydáni napospas nekvalitním potravinám z dovozu, jak ukázalo několik posledních afér. Větší podpora domácích producentů, zejména nakupováním potravin vyprodukovaných v ČR, by pomohla minimalizovat toto nebezpečí.

Nejrozumnější cesta ke zlepšení životního prostředí je šetření energií. Nižší energetická náročnost průmyslových podniků a vyšší efektivita domácností pomůže dosáhnout značných finančních úspor a omezí vliv na životní prostředí. Snížení spotřeby automaticky redukuje potřebu fosilních paliv a zároveň redukuje investice do alternativních zdrojů energie. Jaderná energie patří do energetického mixu ČR a fosilní paliva budeme zaměňovat obnovitelnými zdroji. Nicméně jen bez dotací a těmi, které v naší zemi dávají smysl.