UHAVEL k tématu Obrana a bezpečnost

Setrvání v NATO a posílení členství; zabezpečení hranic; povinná vojenská služba; zvýšit prestiž armády/policie a jejich financování; BIS 

Souhlasíme s členstvím v alianci NATO se všemi právy a povinnostmi. Chceme se nadále se účastnit a podporovat zahraniční mise našich jednotek. Z tohoto důvodu je potřebné navýšení rozpočtu pro resort obrany, aby bylo možné pořizovat a obnovovat vojenské vybavení a výzbroj. Nezbytné je podporovat vývoj a pořizování nejmodernějších zbraňových systémů a technologií a upřednostňovat české výrobce vojenské techniky.

Pro zvýšení bezpečnosti EU, a tedy i ČR, je třeba zabezpečit vnější hranice aliance. Opět zavést povinnou vojenskou službu (v délce šesti nebo dvanácti měsíců) a těm nejlepším vojákům nabídnout službu v profesionální armádě.

Zvýšit počet policistů, především hlídkových policistů v ulicích jako prevenci drobných přestupků i vážnějších kriminálních činů. V oblasti ochrany státu je potřeba synchronizovat práci mezi civilní a vojenskou rozvědkou, sdílení informací a koordinaci činnosti. V zájmu bezpečnosti je nutné zjednodušit vyhoštění rizikových osob.