ANO k tématu Státní finance

Budeme pokračovat v opatření namířeným proti daňovým únikům a usilovat o vyrovnaný rozpočet v závislosti na investičních možnostech 

- U nízko a středně příjmových skupin daně snížíme a u vysokopříjmových skupin daně stabilizujeme a dále nebudeme navyšovat.
- Rozpočet prosadíme dlouhodobě vyrovnaný s důrazem na investice.
- V případě, že ekonomika výrazně poroste, budou vznikat provozní přebytky. Z těchto přebytků bude stát primárně investovat.
- Zrušíme superhrubou mzdu, snížíme sazby daně z příjmu fyzických osob. Prosadíme nové sazby 19 a 24 % z hrubé mzdy.
- Podnikatelé, kteří si celé pojistné platí ze svého, si budou moci od základu daně odečíst 3/4 pojistného.
- V závislosti na vývoji rozpočtu budeme usilovat o snížení sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli o 2–5 %.
- U nealkoholických nápojů budeme pokračovat ve snižování ze současných 15 na 10 %. K tomu přidáme snížení u točeného piva z 21 na 10 %.
- V rámci regulace ceny vody snížíme DPH u vodného a stočného z 15 na 10 %.
- Z povinnosti EET vyjmeme: fyzické osoby s paušální daní a obratem do 50000 Kč ročně, veřejně prospěšné poplatníky s obratem do 1 mil. Kč ročně ad.

Video Babiš o účtenkové loterii
video

Babiš o účtenkové loterii

Babiš o účtenkové loterii

Babiš o prioritách ministerstva financí

Babiš o přijetí eura

Babiš o státním rozpočtu a investicích

Babiš o daňovém systému a EET

Michálek, Kalousek, Stanjura, Pieter a Babiš o prioritách ministerstva financí

Stanjura, Sobotka, Babiš o přijetí eura

Baxa, Kalousek, Babiš a Sobotka o veřejném mínění ohledně přijetí eura

Pieter a Babiš o EET

Kalousek, Sobotka a Babiš o státním rozpočtu