SPR-RSČ k tématu Zdravotnictví

Obnovit zdravotnické školství v původním rozsahu. Zvýšit platy lékařů a sester na úroveň, která zajistí jejich setrvání v republice

Jsou obory a komodity, bez kterých se neobejdeme. Mezi ně patří zdravotnictví. Úbytek pedagogů na lékařských fakultách, odchod lékařů a sester ihned po studiu svědčí o zanedbání tohoto oboru, který musí být jednoznačně pod patronací státu. Veškerá zdravotní péče musí být zajišťována státem, a to znamená i výchovu zdravotnického personálu a jeho dostatečné ohodnocení na všech stupních. Všichni občané, kromě státních pojištěnců, si musí platit zdravotní pojištění, a to pod hrozbou sankcí.

Na těchto penězích však parazituje neúnosné množství zdravotních pojišťoven. Pokud mají zajistit reklamu, chod pojišťovny, odměny pro funkcionáře atd., musí vydělávat. Vydělávat mohou ovšem jenom tak, že utrácí podstatnou část peněz, které vyberou od občanů, které tak místo na zdravotní péče, léky, zařízení a platy zdravotnického personálu končí v černé díře nazývané financování zdravotních pojišťoven. Je naprosto nezbytné zrušit naprostou většinu těchto parazitických institucí.