ŘN-VU k tématu Státní finance

Přesun cílené kontroly, snížení odvodů za práci, rovnocenná daňová povinnost, změna času výpočtu zálohových plateb, odpovědnost státu 

Je nutná politická vůle k omezení kontrol subjektů přinášejících prosperitu a razantnímu navýšení kontrol u těch, kteří zneužívají sociální systém. Samotné uvedení nepravdivých údajů je trestný čin. Dalším trestem pro aktivní je osmé nejvyšší zdanění práce mezi zeměmi OECD. Změnit časové hledisko výpočtu výše záloh na daň z příjmu tak, aby subjekt poplatníka nebyl znevýhodňován odčerpáváním záloh, které hrubě neodpovídají momentálním příjmům. Úlevu nelze ponechávat na místně příslušném správci daně. S rostoucí pravomocí správců daní je nutné přistoupit ke zvýšení jejich trestně-právní odpovědnosti za chybná rozhodnutí, a to v oblasti rozhodovací, vymáhací i sankční. Nejen stát, ale i konkrétní vykonavatel jeho moci musí být odpovědný za svá chybná rozhodnutí, která jsou posléze zrušena pravomocným rozhodnutím soudu, ale pro časovou prodlevu nesou pro poplatníka negativní dopad.