BPI k tématu Zemědělství a životní prostředí

ČR nezvládá zemědělskou politiku. Politika založená na omezování chovu mléčného skotu, jejímž důsledkem je nedostatek másla, je toho důkazem. 

Stejně tak zemědělská politika ČR nepodporuje malé a drobné zemědělce, ať je to třeba vyloučením zemědělců do obratu 6 milionů z EET, zjednodušenou administrativou či dotační politikou, která by chránila malé zemědělce před velkými koncerny „zastropováním“ dotací a jejich rozdělení mezi malé zemědělce, zvýšenými dotacemi na zemědělské plodiny či chovy vedoucí k potravinové bezpečnosti a soběstačnosti ČR.

Odmítáme vylidňování venkova a zástavbu nejlepší půdy pro nezemědělské podnikání.
Ministerstvo ŽP jde na ruku ekoteroristům, místo aby řešilo aktuální problémy např. změnu legislativy schvalování dopravní koncepce, aby stavba dálnice netrvala 20 let. Taktéž nynější řešení vodního hospodářství je naprosto nedostatečné. Jsme strategickým rozvodím tří moří. Voda je naše bohatství. Musíme budovat rybníky, přehrady, nádrže na zachycení přebytku dešťové vody v průběhu přívalových dešťů a jejího využití v době nedostatku srážek.