Svobodní k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zjednodušíme zemědělské dotace. Zastavíme podporu obnovitelných zdrojů a devastaci krajiny. Skončíme s kotlíkovými a podobnými dotacemi. 

Zahájíme jednání o evropské dohodě o snížení (ideálně zrušení) dotací do zemědělství. Zjednodušíme složitou strukturu dotací a s tím spojenou byrokracii. Chápeme, že nelze všechny dotace v zemědělství najednou zrušit. Přesto je zemědělství bez dotací našim cílem.
Otevřeme možnost podnikání i pro nejmenší zemědělské podniky a zpracovatele, uvolníme hygienické normy.

Zrušíme limit na výsadbu vinic a umožníme rozšiřování viničních tratí. Zrušíme povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a podporu obnovitelných zdrojů energie. Zasadíme se o razantní zrychlení zahajování komplexních pozemkových úprav. Po dokončení pozemkových úprav mají vlastníci zajištěn přístup ke všem svým pozemkům a pozemky mají lepší tvar pro zemědělské hospodaření. To povede k tomu, že krajina kolem nás bude stabilnější a odolnější vůči erozi.

Necháme lidem více peněz v peněženkách namísto toho, aby stáli potupné fronty na dotace. Odmítáme projekty typu kotlíkových dotací nebo dotací na hospodaření s dešťovou vodou.