Realisté k tématu Kultura

Naše kultura nás dělá tím, čím jsme. Zachovejme si národní tradice vyrůstající z křesťansko-židovsko-antického dědictví

Naše země je kulturně jedinečnou krajinou s bohatou historií. Naše města a obce jsou plné kulturních památek. Daří se zde výtvarnému umění, hudbě, designu, filmu – všem oblastem, které naši kulturu tvoří.

Stát by měl kulturu podporovat, nikoli však regulovat a podvazovat.

Klíčová opatření:

Je třeba najít rovnováhu mezi péčí o naše památky, dohled ze strany státu musí majitele objektů podporovat, nikoli likvidovat možnosti udržet památky pro budoucí generace. Památková péče musí být službou pro investory, nikoli naopak. Podpora soukromých aktivit – muzeí, která prezentují historii, zvyky a tradice naší země, divadel, filmu, kulturních akcí by měla být vždy hodnocena z hlediska toho, co přináší české společnosti, a musí být prováděna naprosto transparentně.

Systém podpor, který momentálně náš stát poskytuje, ať na centrální, či na regionální úrovni, by měl být auditován. Finance se musí investovat do projektů, které jsou klíčové z hlediska naší národní kultury.