SPDV k tématu Kultura

Zachovat svobodnou uměleckou činnost i veřejnoprávní televizi a rozhlas 

Pojem kultura je velmi široký a už z principu by měla být kultura svobodná, a tedy co nejméně ovlivňovaná státem nebo jinými orgány. Kultura nejsou jen divadla a výstavní síně, ale například i televize a rozhlas. Zde musí být zachován jejich veřejnoprávní charakter, tj. nezávislost jak na komerční sféře, tak na sféře politické. Jen tak lze zaručit objektivitu zpravodajství i kvalitu vytvářených pořadů. Máme za to, že ke kultuře patří i letní festivaly a podobná venkovní vystoupení. Zde se zasadíme o snadnější a transparentní získávání výjimek z nočního klidu, neboť současný stav daný libovůlí úředníků nebo starostů prakticky likviduje mnoho podobných akcí. Vždyť jednou nebo dvakrát ročně vyhovět těm, kdo se chtějí bavit – to by měl být přirozený projev lidské tolerance. Aktivní roli by stát měl hrát v náboženské a kulturní osvětě – v naší společnosti je stále více předsudků vůči jiným kulturám, což však pramení hlavně z neznalosti.