ČSNS k tématu Kultura

Zrušit soukromé ochranářské svazy v kultuře, znárodnit církevní majetek, změnit veřejnoprávní formu ČT a ČRo na státní, zrušit TV poplatky

Přestože považujeme takzvané církevní „restituce“ za protiprávní, nebudeme se snažit je zrušit a tzv. církevní majetek znárodníme. Za vzor si v tomto případě bereme francouzské znárodnění církevního majetku ve 20. století. Omezíme právní působnosti ochranářských autorských svazů. Nepovažujeme za  společensky prospěšné, aby soukromé ochranné svazy úkolovaly pravidly celou naši populaci. Pověření ministerstva kultury, na základě kterého tak konají, jim odebereme. Ochraně zvukových děl bude podléhat pouze jejich prodej, nikoliv jejich reprodukce. Zrušíme veřejnoprávní formu České televize a Českého rozhlasu, která stejně od samého počátku nefunguje. Nahradíme ji státní televizí a státním rozhlasem, které budou šířit českou a slovenskou kulturu. Zároveň zrušíme povinnost platit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas.