Občané k tématu Průmysl a obchod

Lithium je České republiky! Kontrola a ochrana strateg. surovin, komodit, oborů, odvětví a zdrojů, obnovíme hutní a strojírenskou výrobu 

- pokusíme se ochránit strategickou surovinu lithium pro Českou republiku, případnou těžbu pouze přes stát, žádná privatizace
- lithium a další strategické suroviny, komodity, obory, odvětví a zdroje budeme kontrolovat, chránit a šetrně s nimi zacházet a hospodařit
- obnovíme a rozšíříme hutní a strojírenskou výrobu
- budeme prosazovat vlastní obchodní politiku v případě vystoupení z EU