ČSNS k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zavést 8leté ZŠ a během SŠ vojenské školení s následným půlročním výcvikem,bezplatné školství do 25 let, zrušit inkluzi a církevní školy

Znovuzavedeme 8leté základní školství, na které bude navazovat 3,5leté střední školství (dojde ke zkrácení 4. ročníku SŠ o 2 měsíce, maturita bude místo koncem května koncem března). Během střední školy bude probíhat vojenské školení (organizované armádou), které bude zakončeno půlročním výcvikem ve vojenských prostorech (duben až září), které vyvrcholí přísahou 28. 9. tak, aby studenti VŠ mohli dále nastoupit studium. Bezplatné školství bude mít tuto formu: 2 roky MŠ, 8 let ZŠ, 3,5 let SŠ, 5,5 let VŠ.

Pokud se někomu z jakéhokoliv důvodu nepodaří do 25 let věku dostudovat, bude si muset další studium v plné výši platit. Bezplatnost školství je pouze pro občany českého státu. Zrušíme inkluzi na školách. Zrušíme církevní školy. Soukromé školy přestaneme dotovat z veřejných zdrojů, jako je tomu nyní. Změníme způsob financování vysokých škol tak, aby klíč pro vyplácené finance nebylo množství studujících, ale kvalita absolventů.

Podpoříme Akademii věd především v základním výzkumu.