DV 2016 k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Prioritou je zachování či zlepšení životní úrovně občanů od narození až po důchodový věk. Chceme motivovat mladé lidi k zakládání rodin

Téma důchodové reformy je v současné době na mrtvém bodě. Je nutné znovu toto téma obnovit a penzijní systém řešit. Zvedání hranice odchodu do důchodu ani její zafixování na hranici 65 let není z dlouhodobého hlediska udržitelné. Je nutné podpořit mladé ambiciózní lidi, aby po ukončení studia dostali nabídku pracovních pozic a měli možnost dosáhnout na vlastní bydlení. Důležitým bodem v řešení situace je také podpora rodin s dětmi. České ženy musí volit variantu buď mateřství, nebo kariéra, měly by však dostat možnost tyto dvě věci bezstarostně zkombinovat. Zakládání rodiny chceme motivovat daňovým zvýhodněním a nabídkou pružných pracovních úvazků. Chceme také podpořit pracující seniory a matky samoživitelky.

Video Politické spektrum
video

Makovec o trhu práce a růstu mezd

Makovec o trhu práce a růstu mezd

Makovec k důchodové reformě