Cesta k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Ekologizace dopravy; zlevnění dopravních staveb; maximální respekt k zájmům občanů při zachování účelnosti stavebního řízení 

Chování státu musí být ekologické i ekonomické do všech důsledků – nezatěžovat centra měst smogem, hlučností, prašností a zároveň udržovat kvalitní a pravidelná spojení do všech koutů naší země. Rozvoj dopravy a zvyšující se nároky na dopravní infrastrukturu musí být v rovnováze se zájmy dotčených občanů.

Prosazujeme:
- zlevnění dopravních staveb skrze transparentní výběrová řízení a odstranění korupce,
- převedení mezinárodní tranzitní kamionové dopravy přes ČR na železnici při zachování nákladů a rychlosti přepravy pro dopravce,
- zvýšení priority výstavby městských obchvatů, protihlukových bariér a záchytných parkovišť,
- ekologickou příměstskou a městskou dopravu,
- komplexně posouzené ekologické formy dopravy (což např. nejsou biopaliva),
- zajištění vyváženosti zájmů občanů v regionech a národních zájmů při budování dopravní infrastruktury při zrychlení všech fází stavebního řízení,
- využívání alternativních pohonných jednotek a energetických zdrojů.