KDU-ČSL k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Nechceme stárnout v kolonách. Musíme vybudovat síť vysokorychlostní železnice, dokončit obchvaty měst a koordinovat opravy na silnicích 

Bez moderní dopravní infrastruktury není možný ekonomický rozvoj. Přičemž dbáme na skloubení kvalitní dopravní obslužnosti pro občany s ochranou přírody.

Proto podporujeme zajištění moderní, rychlé a ekologické dopravy.

Co prosadíme: Jednotný dopravní pas na celostátní úrovni, aby lidem stačil na cestu veřejnými dopravními prostředky jeden doklad. Odvedení dopravy z měst a obcí a stavbu obchvatů. Snížení byrokracie a urychlení přípravy a výstavby klíčových staveb dopravní infrastruktury. Financování oprav krajských silnic, které podpoříme částkou 3 mld. Kč v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Zvýšení atraktivity a využívání železnice pro nákladní dopravu a liberalizaci železniční dopravy za podmínek výhodných pro občany i stát. Modernizaci a stavbu nových tratí, včetně vysokorychlostních, a rychlou obnovu vozového parku. Rozvoj elektromobility a cyklostezek. Nakonec, ale ne v poslední řadě se zasadíme o zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

Video Krčmář o dálnici D8
video

Krčmář o dálnici D8

Krčmář o dálnici D8

Krčmář, Birke, Kučera, Ťok, Švec a Fencl o mýtném

Krčmář a Švec o ceně dálniční známky

Černohorský a Krčmář o železnici

Kutílek, Kučera a Krčmář o elektromobilitě

Kandidáti o prioritách ministra dopravy