Cesta k tématu Obrana a bezpečnost

Posílení armády; alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti; posílení záchranného systému, kritické infrastruktury státu a soběstačnosti 

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě i ve světě jako důsledek bezohledných ekonomických a geopolitických mocenských zájmů vyžaduje zásadní změny nejen v silových, ale i dalších resortech.

Prosazujeme:
- obnovení samostatnosti naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naši bezpečnost (politika všech azimutů),
- přípravu alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států,
- změnu obranné doktríny armády: zaměřit ji na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami,
- posílení policie a dalších prvků záchranného systému modernizací vybavení, kvalitním výcvikem a v případě potřeby i personálně,
- posílení kritické infrastruktury státu v návaznosti na existující hrozby, státních hmotných rezerv a postupné obnovení zásob zlata,
- zahrnutí domobrany do koncepce bezpečnostní politiky státu,
- podporu regionální soběstačnosti v základních potravinách, vodě a energii.

Video Politické spektrum
video

Kuchař o členství ČR v NATO

Kuchař o členství ČR v NATO

Kuchař o členství ČR v NATO

Kuchař o obraně a bezpečnosti v ČR

Zickler, Kuchař a Hannig o obraně a bezpečnosti

Hannig, Kuchař a Vančatová o právu na držení zbraní