BIS prověřuje už tři roky hospodaření Automotodromu. Upozorňuje na zapojení veřejných peněz do soukromého projektu

Česká televize zjistila, že hospodaření Automotodromu Brno minimálně od roku 2015 prověřuje Bezpečnostní informační služba (BIS). V souvislosti s Velkou cenou upozornila na problematické zapojení veřejných prostředků v ryze soukromém podniku.

Video Hospodaření Automotodromu Brno prověřuje BIS
video

Hospodaření Automotodromu Brno prověřuje BIS

Na první pohled nenápadná a nekonkrétní pasáž v druhé kapitole. Výroční zpráva BIS za rok 2016 ale obsahuje důležitou část textu, která se má týkat právě Velké ceny na Masarykově okruhu. Oblíbená sportovní akce každý rok přiláká desítky tisíc lidí.

„Ovlivňování veřejného mínění a rozhodujících autorit ve snaze přesvědčit o nezbytnosti určitého projektu s využitím zkreslených, nepravdivých nebo neúplných informací se záměrem získat ekonomický prospěch na úkor státu považuje BIS za rostoucí problém. BIS popsala několik konkrétních příkladů, kdy stát musel takové formě nátlaku čelit.“

Výroční zpráva BIS za rok 2016

Česká televize má ověřeno z několika zdrojů, že právě tato pasáž výroční zprávy BIS se týká mimo jiné pořádání Velké ceny. Mluvčí BIS Ladislav Šticha nechtěl zjištění ČT nijak komentovat. Poslal jen tuto sms: „Konkrétní případy nekomentujeme. Obecně mohu potvrdit, že pokud by BIS měla informace, že dochází k poškozování ekonomických zájmů státu, informujeme o tom naše zákonné adresáty.“

Právě zákonnými adresáty jsou například vláda a v tomto případě hlavně ministr nebo ministryně školství. Tedy resort, který na akci posílá desítky milionů korun.

Česká televize zná i některé detaily ze zjištění BIS, které varují před zneužíváním veřejných peněz pro soukromý byznys. Upozorňuje například na to, že analýza dokládající vysoké daňové zisky z motocyklové akce není nezávislou studií a že vznikla na politickou objednávku. Slouží tak regionálním politikům jako nátlakový argument pro vyšší dotace ze státního rozpočtu.

To ale odmítá brněnský primátor. „Na zakázku jsme si nic nenechali dělat, navíc MMR si dělalo více analýz o dopadech různých akcí a Moto GP z toho vypadává jako jednoznačně nejvýhodnější pro stát,“ řekl Petr Vokřál (ANO). 

Pochybnosti BIS ale automaticky neznamenají, že ke zneužití dotací došlo. To by muselo prokázat policejní vyšetřování a pak soud. Policie už ale Automotodrom prošetřovala. Zatím ale žádné nezákonné jednání v souvislosti s pořádáním Grand Prix, nezjistila.