O sbírky Národního zemědělského muzea bude lépe postaráno. V novém depozitáři s dílnou

Národní zemědělské muzeum otevřelo v Čáslavi na Kutnohorsku nový centrální depozitář. Bude sloužit k uložení sbírkových předmětů z poboček v Praze, Čáslavi a zámku Kačina. Výstavba vyšla na sto padesát šest milionů korun, více než sto milionů pokryla evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Muzeu dříve centrální depozitář chyběl, sbírkové předměty byly uloženy na jednotlivých pobočkách. Dosavadní prostory však nebyly vyhovující a neumožňovaly efektivní ochranu sbírkových předmětů odpovídající zákonu. Nyní jsou lépe zajištěny a zlepšil se i způsob jejich evidence i zpřístupnění pro badatelské účely.

Součástí objektu je i konzervátorsko-restaurátorská dílna sloužící k montáži a demontáži historických zemědělských strojů. K ošetření předmětů, které mohou být napadené škůdci, slouží takzvaná termokomora. Zařízení umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

Muzeum plánuje zřízení digitalizačního pracoviště

„Je to po dlouhé době speciální budova, kde je nyní soustředěna polovina našich podsbírek. Vybudování depozitáře násobně zlepšuje péči o sbírkové předměty, jejich čištění, balení, evidenci i možnost přístupu badatelů. Do budoucna zde chceme vybudovat i digitalizační pracoviště,“ řekl generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Národní zemědělské muzeum spadá pod ministerstvo zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Spolu s hlavní výstavní budovou v Praze na Letné má pobočky v Čáslavi, Ostravě, ve Valticích a na zámcích Kačina a Ohrada.