Za otravou v Bečvě stojí kyanidy. Povodí Moravy upustilo přehrady, aby sílu jedu naředilo

Desítky tun ryb v řece Bečvě otrávily kyanidy. Potvrdily to výsledky rozborů vzorků vody, řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Kontaminační mrak zničil na počátku týdne život bezmála na čtyřiceti kilometrech toku. Povodí Moravy se již podařilo koncentraci látky naředit vyššími odtoky z přehrad.

Video Události
video

Události ČT: Za otravou ryb v Bečvě stojí kyanidy

Příčina otravy podle Nastoupilové potvrdila už dřívější domněnky inspektorů. Množství kyanidu, vysoce toxické látky, která otrávila život v řece v délce desítek kilometrů, zatím odborníci nedokážou určit. „To v tuto chvíli zatím vůbec netušíme,“ uvedla mluvčí ČIŽP.

Rozpustné kyanidy popsala jako prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík.

„Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut,“ dodala mluvčí ČIŽP.

Inspekce nechce k rozborům nic bližšího uvádět v obavě, že by se mohlo zmařit vyšetřování. Případ už totiž převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. „Vsetínští kriminalisté to šetří jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ řekl mluvčí krajské policie Petr Jaroš.

ČIŽP nicméně upozorňuje, že lidé by stále neměli vodu z Bečvy používat. „V souvislosti s očekávanými dešťovými srážkami lze předpokládat, že těla doposud neodstraněných uhynulých ryb v toku budou vystupovat k hladině a budou unášena dále říčním proudem. Zdroj kontaminace považujeme za jednorázový a uvedený jev je pouze důsledek původní otravy, nikoliv pokračování kontaminace. Do odvolání nedoporučujeme používat vodu z řeky Bečvy k pitným účelům, koupání a k závlahám,“ nabádá ředitel olomouckého Oblastního inspektorátu ČIŽP Radek Pallós

Naředit řeku

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře nelze kyanidy z povrchových vod odstranit, ani se nedá jejich koncentrace snížit oxidací chlorem, ozonem či jinou látkou. Jediným řešením je látku naředit – a proto už po ohlášení zamoření začalo Povodí upouštět přehrady.

„Využili jsme zásoby vody z vodní nádrže Bystřička a zvýšili jsme odtok až na patnáctinásobek. Manipulace jsme prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránilo se dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se nám podařilo takto snížit,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Vzhledem k tomu, že přímo na řece Moravě není žádná větší vodní nádrž, snižujeme koncentraci kyanidu díky zásobám vody ze Slušovic a Fryštáku, které leží na přítocích do Moravy,“ doplnil Gargulák. Situaci se podle něj daří postupně řešit. „Koncentrace po naředění vodou z vodních nádrží již nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru.“

Dvacet tun mrtvých ryb

Škodu ale jedový mrak napáchal značnou. Objevil se v neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku a putoval přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou. V úterý se začaly objevovat leklé ryby v Přerově. „V nadjezí v Přerově se kontaminační mrak zastavil. Něco málo rozředěného vteklo do Moravy, ale není to již nijak rizikové,“ doplnila mluvčí inspekce.

Z Bečvy odvezli dosud rybáři do kafilerie dvacet tun otrávených ryb. S odklízením pokračují. Padlo i několik trestních oznámení. Na neznámého pachatele jej podal starosta Hranic Jiří Kudláček i zástupci Pirátů ve Zlínském kraji.