I když má Praha téměř dva tisíce volných obecních bytů, většina je neobyvatelná

V Praze je nyní 31 180 obecních bytů. Z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7757 bytů, je ve správě magistrátu. Na jeden obecní byt tak v Praze připadá 42 obyvatel a obecní byty tvoří přibližně pět procent z celkového objemu bytového fondu. K letošnímu 31. březnu bylo volných téměř dva tisíce obecních bytů, z toho sedm set jich vlastní magistrát. Vyplývá to z magistrátní analýzy. Právě volných bytů, v tomto případě soukromých, se týkal koaliční spor z přelomu března a dubna.

Ze dvou tisícovek volných obecních bytů jich bylo možné nabídnout nájemníkům 265, protože převážná část není způsobilá k bydlení. To je většinou zapříčiněno špatným technickým stavem.

Drobnější opravy s náklady do sto tisíc korun bude nutné udělat u 941 bytů, v případě 897 bytů odhadované náklady na opravy tuto částku převyšují. Do oprav bytů je tak nutné vložit několik set milionů korun.

Na začátku letošního května bylo volných a nenabídnutých 567 magistrátních bytů. „Z toho 250 bytů je dlouhodobě prázdných proto, že se nachází v domech, které byly určeny k privatizaci. V koalici se shodujeme, že zbavovat se prázdných bytů je nesmysl, a v tomto duchu nyní vzniká materiál, který následně musí projít zastupitelstvem. Potom tyto prázdné byty budeme moci konečně pronajmout,“ uvedl radní Adam Zábranský (Piráti).

Za tři roky se postavilo 217 obecních bytů

Vedení Prahy zároveň chce změnit pravidla pronájmu bytů. Podle Zábranského byla v minulosti špatně nastavena. „Pravidla pro podávání žádostí o byt byla nastavena tak, že skutečně potřební vůbec nemohli žádat. To nyní měníme a již evidujeme stovky žádostí, které jsou postupně vyhodnocovány,“ uvedl Zábranský.

V minulém volebním období bylo v Praze prodáno 6670 obecních bytů a obecní bytový fond se tak ztenčil o 21 procent. Aktuálně je rozhodnuto o prodeji dalších 3609 obecních bytů. Přitom bylo v letech 2015 až 2018 postaveno 217 nových obecních bytů a v loňském roce jich bylo rozestavěno 32. Nejvíc bytů privatizoval magistrát, a to 1383, dále pak Praha 9, 8, 3, 10 a Praha 2, která prodala 444 bytů. Data o pražských obecních bytech budou podle Zábranského analyzována a průběžně aktualizována.

Koaliční spor

Na sklonku března řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti), že by se ke zjištění, jak velký je podíl prázdných bytů v různých částech Prahy, mohly využít údaje z odečtů elektroměrů. Zaznělo to v rozhovoru pro server Aktuálně.cz, který zároveň napsal, že by majitelům bytů, kde nikdo dlouhodobě nežije, mohla vzrůst daň z nemovitosti.

Ačkoli Hřib takovou interpretaci odmítl, čelil vzápětí kritice Jiřího Pospíšila, lídra TOP 09, resp. Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), který hovořil o „levicových experimentech“, „zásadním ideologickém sporu“ a hrozícím rozpadu koalice.

I když se politici nakonec shodli, že se daň zvyšovat nebude a nedojde ani k průzkumu pomocí dat od energetiků, spor hned neutichl. Primátor Hřib v dubnu napsal Pospíšilovi kritický dopis, ve kterém se proti jeho postupu ve sporu o prázdné byty ohradil. Sám Pospíšil tehdy uvedl, že dopis nečetl a nebude na něj reagovat.