VUT slaví 120 let. Do školy se vrátil reliéf politika Antonína Rezka

Dvoranu rektorátu Vysokého učení technického v Brně (VUT) zdobí restaurovaný bronzový reliéf Antonína Rezka, historika a politika, který se významně zasloužil o vznik školy. Dílo v úterý odhalil rektor Petr Štěpánek, a zahájil tak oslavy 120. výročí založení brněnské techniky.

Video Rektor Petr Štěpánek odkryl reliéf Antonína Rezka
video

Rektor Petr Štěpánek odkryl reliéf Antonína Rezka

Antonín Rezek, sekční šéf tehdejšího ministerstva školství (oficiálně se nazývalo Ministerstvo kultu a vyučování), patřil k lidem, kteří dlouhodobě usilovali o vznik školy. Nakonec kvůli tomu musel porušit předpisy. Dekret zakládající školu podepsal František Josef I. v roce 1899 a v dopise jej poslal tehdejšímu rakouskému ministrovi kultu a vyučování.

„V době, kdy císař dekret podepsal, byla už vláda v demisi a hrozilo, že několikaměsíční snahy a energie, kterou tomu věnoval, přijde vniveč. Dopis adresovaný ministrovi kultu a vyučování protiprávně otevřel a nechal jeho obsah publikovat, čímž školu zachránil. Jak to proběhlo médii, byla to hotová věc,“ popsala Alžběta Blatná z archivu VUT.

Autorem Rezkova reliéfu je sochař Vojtěch Eduard Šaff. Vznikl už v roce 1901, od roku 1935 byl v aule budovy na Veveří. „Přesný pohyb reliéfu neznáme, ale dlouhá desetiletí ležel v archivu. Byl v nepěkném stavu, pokrytý měděnkou. Po rekonstrukci vypadá zcela jinak,“ vysvětlila Blatná.

4 profesoři, 50 studentů

V době založení měla škola jen čtyři profesory a 50 posluchačů. První rektor a matematik Karel Zahradník přišel z chorvatského Záhřebu. Škola tehdy neměla žádné vlastní prostory a sídlila pouze v pronájmech. Rektor měl pronajatý pokoj v Hotelu Slavia a z něj školu několik týdnů vedl a probíhaly tam i první schůze profesorského sboru. První vlastní prostory v ulici Veveří získala škola v roce 1911. Právě tam byl poprvé vystaven Rezkův reliéf, dnes v budově sídlí Fakulta stavební.

V současnosti má škola osm fakult, tři ústavy a téměř 20 tisíc studentů. Počtem studujících je tedy největší technickou univerzitou v republice. „Zakladatelé se snažili, aby výuka probíhala v češtině. Dnes bych VUT přál kvalitní mezinárodní prostředí studentů i pedagogů a aby tu jednou učil nositel Nobelovy ceny,“ řekl rektor Petr Štěpánek.

Škola nyní aktivně hledá své absolventy, kteří promovali před 50 lety. Na 25. května pro ně připravuje takzvané zlaté promoce. V listopadu budou oslavy výročí pokračovat slavnostním akademickým shromážděním a udílením čestných doktorátů.

„Akademické shromáždění zakončíme představením Mamma Mia. Chceme tím ukázat, že není potřeba být při oslavách příliš vážní a že i akademičtí pracovníci jsou lidé, kteří se chtějí bavit,“ řekla Renata Herrmannová, vedoucí oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT. Oslavy završí 6. prosince ples VUT, který byl loni s 3600 hosty patrně největším plesem v Česku.