Vodohospodáři chtějí příští rok kvůli suchu zvýšit hladinu Nových Mlýnů. Ornitologové záměr kritizují

Už během příštího roku by se mohla začít zvedat hladina střední a dolní nádrže na novomlýnských nádržích na Dyji o třicet pět centimetrů. Dohodl se na tom ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) s dalšími dotčenými institucemi. Zvýšení hladiny je reakcí na sucho. Zadržená voda má posloužit zemědělským závlahám a lužním lesům. Česká společnost ornitologická ale záměr kritizuje.

Vodní nádrž Nové Mlýny
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Objem zadržené vody v Nových Mlýnech by po zvýšení hladiny nádrže měl být o devět milionů metrů krychlových větší než v současné době. Množství vody má být schopno pomocí závlahového systému nasytit vinice nebo ovocné sady na pěti tisících hektarech.

„Vzhledem k tomu, že nádrže jsou zkolaudované právě na hladinu vyšší o 35 centimetrů, než byla v minulých letech, není potřeba žádných velkých úprav,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zvýšení hladiny může ohrozit obojživelníky a ptáky 

Nejvíc práce tak bude na střední nádrži, a to kvůli ochraně přírody, protože tato část je chráněnou přírodní rezervací. „Chceme nejen stabilizovat, ale vylepšit podmínky pro hnízdění rybáka obecného a pro další živočichy,“ vysvětlil Gargulák.

Střední nádrž Nových Mlýnů
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Šálek

Podle ministra Tomana bylo dosaženo dohody s ochránci přírody. Česká společnost ornitologická ale záměr kritizuje. Podle ní zvýšení hladiny výrazně poškodí ptačí oblast, ostrovy s hnízdními koloniemi budou zaplavené a zaniknou mokřadní oblasti. Právě kvůli nim se před řadou let hladina snižovala. „V současném plánu péče o přírodní rezervaci se uvádí snížení hladiny jako jedno z nejdůležitějších opatření pro zachování a podporu hlavních předmětů ochrany,“ řekl ředitel Ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek.

Zvýšení hladiny střední nádrže Nových Mlýnů by se podle něj negativně dotklo desítky obojživelníků a taky pěti živočichů, kteří jsou pro Nové Mlýny typičtí. Je to orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá.

Ornitologové chtějí, aby byl záměr na zvýšení hladiny náležitě posouzen v souladu s legislativou. „Pokud by se měl uskutečnit, tak jedině poté, co budou hotova a funkční kompenzační opatření. Je otázkou, zda je vůbec nějaká kompenzace reálná,“ dodal Vermouzek.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24: Zvýšení hladiny Nových Mlýnů

Zdroj: ČT24

Bioklimatolog Zdeněk Žalud tak pesimistický není. „Je to otázka klíčových hráčů. Projekt je realizovatelný, a co mám signály, tak všechny problémy, které se tam řeší, jsou řešitelné,“ řekl. Závlahový systém je podle něj vysoce efektivní způsob, jak pomoci zemědělské produkci.

Přehrada by se mohla plnit už z jarního tání

Celkový objem střední nádrže se zvýší o 3,5 milionu metrů krychlových na 32 milionů, objem dolní nádrže o 5,5 milionu metrů na 84 milionů. Generální ředitel Povodí Moravy předpokládá, že změna manipulačního řádu může být tak rychlá, že se přehrada bude moci začít plnit už z jarního tání.

Lužní lesy v oboře Soutok už řadu let trpí nedostatkem vody, zvýšený objem by jim měl pomoci spolu s novým technickým řešením, které by mělo vodu rozlít do systému kanálů v oboře. V budoucnu by měly vzniknout vedle současných nádrží ještě další dvě s celkovým objemem osm milionů metrů krychlových, které mají sloužit výhradně závlahám.

Soustava novomlýnských nádrží vznikala postupně v 70. a 80. letech minulého století, střední a dolní nádrž patří rozlohou mezi deset největších v České republice, vody však tolik nezadržují, protože nejsou příliš hluboké. Dolní dosáhne při zvýšení hladiny hloubky nejvýše zhruba osmi metrů. Celková plocha zabírá přes 32 kilometrů čtverečních. Původně měly sloužit závlahám, po roce 1989 se však upustilo od budování rozsáhlého systému kanálů.