Stop stav končí, Pražský okruh má opět stanovisko EIA

Jihovýchodní část Pražského okruhu má opět platné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Okruh sice posudek již měl, ale byl tak starý, že loni fakticky „propadl“. Vydání EIA znamená, že silničáři mohou začít připravovat stavební řízení a vykupovat pozemky. Samotná stavba by mohla začít v roce 2020.

Pražský okruh
Zdroj: ČTK Autor: Jan Kouba

Část Pražského okruhu, která povede od Modletic k Běchovicím, se loni nedostala mezi prioritní stavby, které získaly díky zvláštnímu zákonu místo plnohodnotného EIA pouze souhlasná stanoviska ministerstva životního prostředí. Nyní má však opět platný posudek, a tak může pokračovat příprava stavby.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zdůraznil, že posouzení vzniklo tak rychle, jak to bylo možné. „Investor – Ředitelství silnic a dálnic – odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a ministerstvo životního prostředí, s přihlédnutím k minimálnímu součtu správních lhůt a významu záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ uvedl.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Dokumentace je hotová 15 let, přesto dálnice končí v polích

S okruhem musí vzniknout obchvat Běchovic a Úval

Součástí nového EIA je i 40 podmínek, které musí Ředitelství silnic a dálnic splnit. „Jsou to podmínky, které byly dohodnuty s obcemi a dalšími subjekty. Měly by zlepšit hlukovou situaci – především v Běchovicích,“ nastínil ministr Brabec. Mimo jiné musí silničáři zvážit podobu mimoúrovňové křižovatky v Dubči. Zásadní podmínkou však je, že zároveň s okruhem vznikne i další významná silniční stavba – přeložka silnice I/12, která poslouží jako obchvat Běchovic, Újezda nad Lesy a Úval.

ŘSD v současných materiálech uvádí, že ji chce začít stavět v roce 2020, což skutečně koresponduje se zahájením prací na samotném Pražském okruhu. Jejich příprava potrvá ještě tři roky. „V roce 2019 bychom mohli žádat o stavební povolení a v roce 2020 začít stavět,“ nastínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. S uvedením do provozu se pak počítá v případě běchovického obchvatu v roce 2023 a v případě Pražského okruhu v roce 2024.

Štěrboholská spojka zatím plynule přechází v Pražský okruh. V budoucnu by měla na snímku nahoře být velká křižovatka, kde se bude radiála od okruhu odpojovat.

Zdroj: ČTK
Autor: Jan Kouba

Boj o okruh a proti němu

Dokončení jihovýchodní části okruhu, tedy stavby 511, je klíčové takřka pro všechny. Volá po něm Praha, kterou se denně valí i dvacet tisíc kamionů, zejména pak Spořilov. Doprava tam prudce zesílila poté, co se v roce 2010 otevřela jihozápadní část vnějšího okruhu, ale kdo chtěl pokračovat, musel sjet na Jižní spojku, k čemuž nejlépe slouží Spořilovská ulice.

Volají po něm obce a města jižně od Prahy, jako jsou Říčany, kudy rovněž jezdí tisíce kamionů objíždějících Prahu po silnicích II. třídy. Zásadní je pochopitelně i pro řidiče, vnější okruh uleví tomu vnitřnímu, tedy Jižní spojce a navazující Štěrboholské spojce a bude představovat rychlé spojení dálnic D1 (brněnská), D11 (královéhradecká) a D10 (turnovská, potažmo liberecká).

Se stavbou 511 byla v minulosti řada problémů. Navazuje na úsek 512 zprovozněný již před sedmi lety. Přípravu dostavby komplikoval nedostatek peněz, ale také spory o trasu. Nelíbila se především Běchovickým. V roce 2011 dokonce zrušil Nejvyšší správní soud část zásad územního rozvoje, která se týkala Pražského okruhu.

Ještě v té době hovořil tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš o zahájení stavby v roce 2014 nebo 2015 – v tom případě by se nyní již možná chýlila ke konci. Nicméně v roce 2014 se teprve příslušný úsek okruhu vrátil do územně plánovací dokumentace.

Od otevření jihozápadní části okruhu v roce 2010 prošla křižovatka, kde okruh prozatím končí, několika proměnami. Dosud se ale nezačalo nic dít na její východní straně (na snímku vlevo).

Zdroj: ČTK
Autor: Michal Krumphanzl

Ani nyní ještě nejsou spory o trasu okruhu u konce. Na jaře přišel spolek Starostové s požadavkem, aby se plány zásadně změnily. Východní a severní část by pak vznikla v docela jiné trase, která by byla od centra města dále, čímž by se nakonec součástí okruhu nestala již existující část u Černého Mostu.

ŘSD nicméně zůstalo u původně plánované linie, která počítá s tím, že nová dálniční stavba povede od modletické křižovatky na severovýchod mezi Říčany a Kolovraty, potom se stočí na sever a kolem Uhříněvsi a Dubče dospěje ke Štěrboholské spojce. Tam naváže na existující úsek Běchovice–Satalice.

Konečně zdržel přípravu samotný fakt, že trvá tak dlouho. Stavba 511 spadla mezi ty, jejichž EIA prohlásila loni Evropská komise za neplatné, protože posouzení proběhlo podle starého zákona z 90. let. Zároveň se nepodařilo zařadit jihovýchodní část Pražského okruhu mezi stavby, které získaly na základě zvláštního zákona urychleně stanovisko MŽP, které EIA nahrazovalo. Oproti tomu, o čem hovořil v roce 2011 ministr Dobeš, je tedy nyní zpoždění pětileté. Přitom již tehdy by bylo pozdě – oba navazující úseky již stály a jezdilo se po nich. 

Pražský okruh – existující a neexistující (červeně) úseky

Zdroj: ČT24