Transformace sociálních služeb přináší nové šance

Stod (Plzeňsko)/Slatiňany (Chrudimsko) – Lidé z Domova pro osoby  se zdravotním postižením Stod na jižním Plzeňsku dostali šanci na samostatnější život. Klienti začínají jezdit do práce a někteří si zvykají na život ve dvou. Nový model služeb, který připravilo vedení domova ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, by měl podporovat především sociální začlenění uživatele do společnosti. Plánovaný vznik dalších nových služeb pobytového charakteru vyplývá z místních potřeb a uvolňuje tak do budoucna v zařízení potřebné kapacity.

Stodský domov se má v průběhu následujících sedmi let změnit opravdu úplně od základu. V rámci procesu tzv. transformace pobytových sociálních služeb přestane existovat klasický velký ústav a zařízení bude služby poskytovat v domácnostech. V praxi to znamená, že pod přímým dozorem zůstane z původních 200 pouze 40 klientů, u kterých to jinak nepůjde. Ostatní se v rámci možností mají osamostatnit a zapojit do normálního života v bytech ve Stodu a okolí. První z nich už to úspěšně zkoušejí.

Honza žije ve stodském domově desítky let, když však přišla nabídka osamostatnit se, neváhal. Trochu se mu sice stýská po staré partě, ale nelituje. Stará se o domácnost, uklízí, každé ráno vstává ve čtyři a dojíždí do práce: „Je to tady dobré,“ pochvaluje si. „Oni deklarovali touhu žít samostatně, naučit se něco nového,“ vysvětluje ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod Radomír Bednář a vedoucí vychovatel zařízení Radek Rosenberger dodal: „Podařilo se nám sehnat dva byty, bydlí tam pět pánů.“ Asistentka Dana Polívková doplnila: „Užívají si to. Hlídají si úklidy i nákupy.“ I v samotném domově dochází k zásadním změnám. Tou největší byl příchod pěti žen, dosud výhradně mužské osazenstvo ožilo. První šťastlivci se zasnoubili a dva páry žijí ve společné domácnosti. Pro potřeby domova už ve Stodu staví dalších 12 chráněných bytů a pekárnu, kde budou klienti pracovat.

Video Reportáž Mirky Vildové a Erika Knajfla
video

Reportáž Mirky Vildové a Erika Knajfla

V Plzeňském kraji jde o naprosto ojedinělou záležitost, ale v republice už začíná transformace celkem ve třech desítkách vytypovaných domovů. Jde o rozsáhlý projekt ministerstva práce a sociálních věcí a smysl je jasný: dostat lidi s handicapem ze zdí ústavů a nabídnout jim barevnější a smysluplnější život. Asi nejdále jsou v tomto snažení ve Slatiňanech na Pardubicku.

Domov ve Slatiňanech na Chrudimsku patří mezi průkopníky transformace sociálních služeb. Místo izolace v ústavu zde lidé dostávají šanci žít samostatně. V areálu za posledních pět let vyrostly postupně čtyři domy, v každém z nich žije devět klientů sociálního zařízení. „Jde o to, aby všichni měli pokud možno rovné příležitosti žít co nejvíce přirozeným způsobem života,“ uvedl ředitel Domova sociálních služeb Slatiňany Miroslav Kubín a pracovnice v sociální péči Naďa Kábelová podotkla: „Mají pocit rodinného kruhu, mají zde větší soukromí.“

Ze zkušeností, které získali pracovníci ve Slatiňanech, čerpají i další podobná zařízení nejen v regionu, ale i v celé České republice. „Cílem našeho projektu je co nejvíce lidí, kteří dnes žijí v ústavech s perspektivou, že by tam zůstali do konce života, integrovat do běžné společnosti,“ prohlásil radní Pardubického kraje Miloslav Macela (KDU-ČSL).

Klienti domova ve Slatiňanech běžně využívají nejen sociální služby, ale i ostatní veřejné služby a instituce. Například speciální školu, lékaře, obchody, nebo úřady. „Výhodou je nesporně vyšší kvalita života, nevýhodou poněkud vyšší cena,“ zdůraznil ředitel Kubín. Do roku 2013 by se mělo ve Slatiňanech, Chrudimi a v Pardubicích do společnosti postupně začlenit celkem 144 lidí s mentálním postižením.

/*json*/{"map":{"lat":49.640717,"lng":13.164176,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.640717,"lng":13.164176,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/