Jízda vlevo má v Česku před sebou poslední měsíc

Přerov – Necelý měsíc zbývá do okamžiku, než se v Česku začne jezdit výhradně vpravo. Zatímco na veřejných silnicích je jízda vpravo pravidlem již od roku 1939, na železničních dvoukolejkách se stále jezdí i po levé koleji. Z několika drah s levostranným provozem už však zbývá poslední, je to vůbec nejstarší dvoukolejka z Břeclavi přes Přerov do Bohumína. Již
9. prosince na ní ale bude zaveden pravostranný provoz, Správa železniční dopravní cesty na to začíná upozorňovat cestující.

Na připravovanou změnu provozu na někdejší hlavní trati Severní dráhy císaře Ferdinanda upozorní Správa železniční dopravní cesty na nádražích informačními tabulemi nebo rozhlasem. Na změnu upozorní i Česká pošta, která na dvou pobočkách – jedné v Břeclavi a další v Bohumíně – bude na počátku prosince používat pamětní razítko. Varování naleznou lidé také u odpovídající tabulky (č. 270) v knižním jízdním řádu, který se začne prodávat v pondělí. Pro cestující znamená pravostranný provoz na trati, že vlaky začnou jezdit k jinému nástupišti, než jsou zvyklí. Komplikací se železniční správa obává hlavně na malých dvoukolejných zastávkách. „Je nezbytné, aby cestující k příchodu na nástupiště používali pouze povolené přístupy a nevstupovali do kolejiště na místech, kde to není dovoleno,“ varoval mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Ke změně provozu z levostranného na pravostranný přistoupila česká železniční správa krátce poté, co došlo k témuž na navazující trati v Rakousku. Mluvčí Halla ovšem upozornil, že ke změně je trať Břeclav–Bohumín, jež je součástí II. tranzitního železničního koridoru, připravena již dlouho. „Původní technické vybavení tratí umožňovalo pouze jednosměrný provoz na traťových kolejích mezi stanicemi. Při modernizaci všech tratí se standardně zaváděla zabezpečovací zařízení, která umožňují plnohodnotný obousměrný provoz po všech traťových kolejích,“ řekl.

Břeclavsko-bohumínská dráha je poslední místo, kde se v Česku jezdí vlevo. Dříve jezdily vlaky po levé koleji také mezi Kadaní a Karlovými Vary, to však skončilo po elektrizaci v roce 2006. V prosinci 2009 byl také zkrácen severomoravský úsek s levostranným provozem, dříve přejížděly vlaky na pravou kolej až v Petrovicích u Karviné, resp. na odbočce u Dětmarovic.