Cesta k obchvatu Náchoda otevřena

Náchod - Stavební úřad v Náchodě se vypořádal s připomínkami odpůrců a obnovil přerušené územní řízení pro silniční obchvat Náchoda. Dotčené subjekty, účastníci řízení i veřejnost nyní mohou v příslušné lhůtě podat úřadu svá stanoviska, připomínky a námitky. Do konce letošního roku vydá úřad územní rozhodnutí. Dopravou sužovaný Náchod usiluje o obchvat města déle než sedmnáct let.

Video Cesta k obchvatu Náchoda otevřena
video

Cesta k obchvatu Náchoda otevřena

Intenzivní doprava trápí obyvatele Náchoda 24 hodin denně. Přes město totiž vede hlavní silniční tah od Hradce Králové na Polsko, cestu využívají i nákladní auta směřující do Pobaltí, Běloruska nebo na Ukrajinu. Například přes kruhový objezd v centru města projede 30 tisíc aut za den, z toho je 6 tisíc kamiónů. Řešením by byl obchvat Náchoda, stál by ale víc než tři miliardy korun. Jak uvedla mluvčí města Náchoda Nina Adlof, žádost o územní rozhodnutí byla podána v roce 2009.

Podle Andrey Lipovské ze stavebního úřadu MÚ Náchod by územní rozhodnutí mohlo být vydáno před Vánocemi. Což by bylo už po třetí. Obě předešlá závazná umístění stavby do terénu napadla občanská sdružení. Od loňského srpna bylo proto řízení přerušené.

„V Náchodě žije 22.000 obyvatel, kteří jsou velmi zatíženi stále se zvyšující intenzitou dopravy. Proti nim stojí řádově dvě desítky lidí, kteří obstrukcemi celé řízení mnoho let brzdí, a zbytek města si tak berou jako rukojmí,“ uvedl místostarosta Tomáš Šubert /Patrioti města Náchoda/. Jan Birke /ČSSD/, starosta Náchoda a poslanec, k oddalování stavby obchvatu uvedl: „V tuto chvíli ten spis po 17 letech má 2130 stran, což je neuvěřitelná kauza.“ 

Kritik výstavby obchvatu Michal Kudrnáč /SZ/, zastupitel Náchoda a člen Sboru dobrovolných občanů, o.s., uvedl, že trasa obchvatu je celkově příliš předimenzovaná, megalomanská a neefektivní. Od hlavního náporu dopravy podle něj městu stejně neuleví. Navržená severní varianta obchvatu pak podle Michala Kudrnáče prochází hustě zastavěným územím Vysokova, Babí, Kramolny a Bělovse a přinese problémy s hlukem a emisemi. „Řešením je jižní varianta obchvatu s tunelem, která by byla efektivnější, rychlejší a odpadly by na ní i problémy s výkupy pozemků.“

Starosta hrozí zveřejněním jmen a telefonních čísel lidí, kteří se odvolávají

Jan Birke /ČSSD/, starosta Náchoda a poslanec: „Legrace skončila. Prostě zveřejním všechny ty lidi, kteří se odvolávají, podle mého názoru nesmyslně, k obchvatu, včetně telefonních čísel. Aby celý Náchod mohl vědět, kdo blokuje obchvat a kdo si bere 22 tisíc obyvatel Náchoda jako rukojmí.“

Michal Kudrnáč /SZ/, zastupitel Náchoda, Sbor dobrovolných občanů, o.s.: 
„Je otázka, jestli to je vůbec v souladu se zákonem, nevím.“ A dodal,  že si budou stěžovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Bez územního rozhodnutí nemohou například začít výkupy pozemků. „Pravomocné územní rozhodnutí pro obchvat je nejdůležitější. Bez něj se nedá ani projektovat,“ uvedl nedávno předseda občanského sdružení Obchvat Náchoda Jan Chaloupka.

Na protahující se přípravu stavby obchvatu sdružení opakovaně upozorňovalo demonstracemi, při kterých lidé neustále přecházeli po přechodech na hlavním tahu městem. Poslední demonstrace byla v polovině září letošního roku, podobné demonstrace byly i v letech 2010 a 2011.


Úprava protihlukových opatření a rozdělení do dvou etap

Podle Andrey Lipovské ze stavebního úřadu MÚ Náchod byly pro pokračování územního řízení v dokumentaci provedeny například úpravy protihlukových opatření v katastrálním území Vysokov a Dolní Radechová. Záměr byl dále rozdělen na dvě etapy. Součástí žádosti zůstává jen první etapa: Silnice I/33 Náchod – obchvat a silnice I/14 km 0,0 (začátek úseku) – km 0,923 včetně napojení na stávající stav. Druhá etapa, tedy silnice I/14 km 0,923 – km 3,3 (úsek od křižovatky nad Václavicemi po Vrchoviny), součástí žádosti v tuto chvíli není.


Kvůli táhnoucí se přípravě stavby obchvatu se radnice s Ředitelstvím silnic a dálnic před třemi lety pustily do změn, které dopravě ve městě ulehčily. Nejprve radnice otočila směry jízdy v některých ulicích v centru města. Pak přišly na řadu výstavba nové kruhové křižovatky v Bělovsi, úprava kruhového objezdu U Itálie a úpravy silnice ve směru na Červený Kostelec. Momentálně silničáři opravují vozovku od hranice s Polskem k Náchodu. Od března budou pokračovat dál na průtahu městem. Počítá se i s rekonstrukcí kruhových objezdů u Slávie a u Čedoku. Projet Náchodem bude tedy několik měsíců velmi obtížné.

Obchvat Náchoda

O obchvat Náchoda usiluje město déle než 17 let.

V roce 2009 požádalo ŘSD o vydání územního rozhodnutí, tedy závazného umístění stavby do terénu, které pak dovoluje zahájit výkupy pozemků.

Dvakrát stavební úřad takové územní rozhodnutí vydal, vždy ho napadla občanská sdružení.

Do Vánoc 2014 ho vydá po třetí.

Stavba má stát přes tři miliardy korun.


/*json*/{"map":{"lat":50.41709503536714,"lng":16.14599084631349,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.416065627123736,"lng":16.16363525390625,"type":"","description":"Náchod"},"1":{"lat":50.404578916050745,"lng":16.116943359375,"type":"","description":"Vysokov"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/