Architektem roku 2020 se stal Zdeněk Fránek

Architekt roku 2020 Zdeněk Fránek navrhl živou budovu. Jeho nejznámější stavba ale nestojí

Architektem roku 2020 byl v úterý večer vyhlášen Zdeněk Fránek. Ocenění se udílí za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Fránek, který také působí jako pedagog, doplnil například moderní přístavbou barokní zámek ve Velkých Opatovicích. Mezi jeho projekty patří i modlitebna v Litomyšli nebo stezka v oblacích v Dolní Moravě. Široká veřejnost jeho jméno zaznamenala především v souvislosti s diskusí o nakonec nerealizované pražské stavbě přezdívané maršmeloun.

 

„Patří k nejvýznamnějším představitelům organického proudu české architektury. Jeho stavby se vyznačují sochařskými kvalitami, zároveň, zvláště v posledním desetiletí, odrážejí jeho zájem o ekologii. Citlivě vstupují do daného prostředí, stávají se jeho obohacujícím fenoménem,“ uvedla porota. Zasedli v ní architekti Petr Hájek, Adam Gebrian, Marcela Steinbachová, umělkyně Kateřina Šedá a vítěz loňského ročníku soutěže, architekt Stanislav Fiala.

Porotci oceňují, že Fránkova tvorba překračuje „pragmatickou dimenzi“ a vyznačuje se uměleckou volností a kreativitou. „Architektura jako taková je umělecký obor a buď je architekt umělec, anebo je stavitel staveb bez architektonické hodnoty,“ domnívá se Fránek.

Fránek: Chybí tolerance ke skutečné architektuře

Fránkovo studio se v posledních letech podílelo kromě zmíněných projektů také třeba na kancelářské a vývojové budově LIKO-Noe a následně na výrobní hale LIKO-Vo s „živou“ zelenou fasádou a střechou. Realizace se dočká jeho vítězný návrh na vstupní areál do pražské botanické zahrady. 

Naopak takzvaný maršmeloun v sousedství historického Anežského kláštera v pražském centru nakonec stát nebude. Projekt růžového rezidenčního domu, který vedl dokonce k protestům, nakonec investor nahradí domem podle nového Frankova návrhu. Inspirován má být Stínadly. „Je to pro mě cenná zkušenost, signál, v  jakém stavu je společnost. Protože tento případ není ojedinělý, pravidelně se u nás ukazuje, že není tolerance ke skutečné architektuře,“ obává se.

Video Události v kultuře
video

Rozhovor s Architektem roku 2020 Zdeňkem Fránkem

Vedle navrhování rodinných domů, muzeí, sakrálních nebo industriálních budov se Zdeněk Fránek věnuje pedagogické činnosti, autorským výstavám, českou architekturu propaguje doma i v zahraničí. Jeho působení je už 30 let všestranné, intenzivní a především inspirativní, řekli porotci.

Jaromír Kročák obci, cenu má i sdružení 4AM

Čestné uznání poroty obdrželo brněnské občanské sdružení 4AM, které se deset let věnuje experimentálním přístupům a různorodým aktivitám zaměřeným na architekturu, městský prostor i současné umění.

Součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí. Cílem soutěže je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby.

Letos cenu dostal Jaromír Kročák za mnohaletou práci a podporu kvalitní architektury v regionu. Oceněna byla především jeho spolupráce se samosprávou Soběslavi. Ocenění udílí společnost ABF, pořadatel stavebního veletrhu For Arch.